སྲུང་སྐྱོབ་ཐོབ་པའི་རྩོམ: རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་གསལ།

ནང་དོན་འདིར་གསང་ཨང་གིས་སྲུང་སྐྱོབ་ཐེབས་ཡོད་སྟབས་ཁྱེད་ཀྱིས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་འདོད་ཚེ་གཤམ་དུ་གསང་ཨང་བླུགས་རོགས:

47.2K