རེབ་ཀོང་རྒྱལ་བོ་སྒང་དུ་སྔགས་མའི་སློབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་བསྡུས་པ།

༢༠༠༩ལོའི་ཟླ༡༡པའི་ཚེས༡༡ཉིན་ནས་ཟླ༡༢པའི་ཚེས༡༨བར་དུ།          མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནང་བསྟན་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་སྔགས་མང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ཀུ…