༧སྐྱབས་རྗེ་མི་བསྐྱོད་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་དང་རེབ་ཀོང་སྔགས་མང་།

image

༧སྐྱབས་རྗེ་མི་བསྐྱོད་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས༢༠༡༠ལོར་གླིང་རྒྱ་སྡེ་བ་རུ་རེབ་ཀོང་སྔགས་མང་གི་རིག་འཛིན་འདུས་པར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་བཀའ་འབོགས་དུས་ཀྱི་མཉམ་པར།

47.2K